41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

parafia Bedoń
parafiabedon24.pl

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres
parafia Bedoń - inwestycje

INWESTYCJE

Poniżej możesz sprawdzić ostatnie, najważniejsze inwestycje Parafii Bedoń.
Proboszcz sprawuje nie tylko opiekę duchową nad swoją wspólnotą, ale jest także gospodarzem Parafii. Musi więc zarządzać dobrami parafialnymi oraz rozwijać swoją parafię na większy pożytek wiernych, a przede wszystkim na chwałę Bożą.

29 października 2020
  Ogród w Parafii Bedoń "Prace pielęgnacyjne drzewostanu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń na terenie Rzymskokatolickiej Parafii w Bedoniu Przykościelnym" - tak nazywa się Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
01 sierpnia 2017
Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 30,24 kWp przyłączonej do sieci budynku Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu Przykościelnym. Wartość ogólna zadania:       191 265,- zł

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W PARAFII W BEDONIU