Parafia Bedoń - adres
Parafia Bedoń - poczta

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - telefon

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

665 801 808

Parafia Bedoń - facebook
Parafia Bedoń - główna

Parafia Bedoń

parafia bedoń

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Budowa ścieżek rekreacyjnych w obiekcie parkowym przy ul. Kościelnej
w miejscowości Bedoń Przykościelny

07 czerwca 2023

Rzymskokatolicka Parafia

Matki Boskiej Królowej Polski

Bedoń Przykościelny, ul. Kościelna 22

95-020 Andrespol          

tel. 665 801 808

e-mail: matkaboza.krolowapolski@gmail.com

https://www.parafiabedon24.pl

 

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:

Budowa ścieżek rekreacyjnych w obiekcie parkowym przy ul. Kościelnej
w miejscowości Bedoń Przykościelny

 

 

Załączniki:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu robót budowlanych
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
  6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
  7. Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa
  8. Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

 

Komplet załączników można pobrać tutaj.

 

Projekt pn.: „Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji w obiekcie parkowym w Bedoniu Przykościelnym”, w ramach którego następuje zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia terenu przy ul. Kościelnej w miejscowości Bedoń Przykościelny, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Kontakt do Parafii Bedoń

Znajdź na Facebooku

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

tel.: 665 801 808

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - facebook

Nr konta Parafii Bedoń

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

41 1240 3028 1111 0000 2824 0176