Parafia Bedoń - adres
Parafia Bedoń - poczta

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - telefon

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

665 801 808

Parafia Bedoń - facebook
Parafia Bedoń - główna

Parafia Bedoń

Sakramenty i sakramentalia

Chrzest Święty

Bierzmowanie

Małżeństwo

 Dewocjonalia

Pogrzeb

Namaszczenie

Chrzest Święty

Sakrament Chrztu Świętego włącza nowoochrzczoną osobę we Wspólnotę Kościoła oraz wszczepia w Chrystusa, zanurzając w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu. Chrzest Święty zmywa zmazę grzechu pierworodnego i oczyszcza ze wszystkich grzechów uczynkowych. Nowoochrzczony staje się nowym stworzeniem i otrzymuję godność bycia Dzieckiem Bożym. Chrzest Święty otwiera drogę do rozwoju życia duchowego, do innych sakramentów i do zbawienia. Przyjmujący Chrzest Święty staje się Świątynią Ducha Świętego, przyjmując Jego łaski, zwłaszcza dar wiary, nadziei i miłości. W przypadku chrztu małych dzieci, to ich Rodzice oraz Rodzice Chrzestni przyjmują na siebie obowiązek wychowania swojego dziecka w wierze.

 

W przypadku dorosłego kandydata do chrztu, należy zgłosić się do Parafii katedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.

W przypadku chrztu dziecka należy przygotować:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Metrykę ślubu Rodziców dziecka, gdy ślub była zawarty w innej parafii.

3. Poświadczenie Rodziców Chrzestnych, gdy mieszkają w innej parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz przyjęli sakrament bierzmowania.

4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego, należy przygotować zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

 

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11:30. Należy zgłosić chęć przyjęcia Chrztu co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą.

 

UWAGA! Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

- niewierzący i innowiercy,

- żyjący w związkach niesakramentalnych,

- prowadzący grzeszny i gorszący tryb życia, niepraktykujący,

- nie bierzmowani i nieposiadający świadectwa z ukończenia katechezy szkolnej.

 

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem umocnienia w wierze, potwierdzający i kontynuujący wiarę przyjętą podczas Chrztu Świętego.

Mogą ten sakrament przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie swoją wiarę, żyjąca zgodnie z moralnością chrześcijańską oraz odpowiednio przygotowana poprzez formację (udział w katechezie szkolnej i parafialnej). Brak któregoś z powyższych elementów skutkuje przełożeniem przyjęcia sakramentu do chwili osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości.

 

Kandydat musi zgłosić się do parafii na początku roku szkolnego, przejść całą formację parafialną oraz wybrać świadka bierzmowania, którym powinna być osoba już po przyjęciu sakramentu bierzmowania i nie może to być Rodzic. Kandydaci ochrzczeni w innej parafii muszą dostarczyć metrykę chrztu.

 

Data bierzmowania zwykle wyznaczana jest pod koniec roku szkolnego po uzgodnieniu jej przez Księdza Proboszcza z biskupem.

Małżeństwo

Małżeństwo jest sakramentem wspólnoty, łączące nierozerwalnym węzłem dwojga osób, mężczyznę i kobietę, zgodnie z Prawem Bożym, aż do śmierci jednego z małżonków. W Kościele Rzymskokatolickim w Polsce udzielane jest małżeństwo konkordatowe, tzn. skutkuje ono związkiem cywilnym zawartym w Urzędzie stanu Cywilnego. Kandydaci na minimum trzy miesiące przed chęcią zawarcia małżeństwa muszą złożyć w parafii jednego z nupturientów następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu (ich ważność trwa pół roku od dnia wydania).

2. Dowody osobiste.

3. Ostatnie świadectwa z katechezy szkolnej oraz zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.

4. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania.

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.

6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

Poświęcenie Dewocjonaliów

Pogrzeb chrześcijański

Namaszczenie chorych

Błogosławieństwo Dewocjonaliów (Różańców, Krzyży, Medalików, obrazów i figur Świętych, modlitewników, itd) może odbyć się codziennie w godzinach urzędowania kancelarii, bądź w zakrystii przed lub po Mszy Świętej.

 

Poświęcone przedmioty są wykorzystywane wyłącznie w celu kultu Bożego. Nie wolno ich sprzedawać oraz należy przechowywać z szacunkiem.

Pogrzeb nie jest sakramentem, ale jest ostatnią posługą żyjących wobec zmarłego, modląc się o zbawienie jego duszy oraz ku wypełnieniu chrześcijańskiego obowiązku pochowania ciała ludzkiego.

 

O śmierci bliskiego należy poinformować duszpasterza w kancelarii parafialnej w parafii ostatniego zamieszkania zmarłego. W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów przed śmiercią, jeśli były udzielana np. przez księdza kapelana w szpitalu.

3. W przypadku zamieszkania w innej parafii - pozwolenie na pogrzeb katolicki w naszej parafii.

 

Najpiękniejszym darem dla Zmarłego jest ofiarowanie za Niego spowiedzi świętej i Komunii Świętej oraz zamawianie intencji Mszy Świętych o Jego zbawienie. 

Sakrament namaszczenia chorych mylnie nazywany jest ostatnim namaszczeniem. Tymczasem udziela się go osobie chorej lub w podeszłym wieku w celu uzdrowienia i dodania sił do dalszego życia. Z posługą namaszczenia chorych kapłan udaje się do wiernego o każdej porze po uprzednim zgłoszeniu. Należy zatroszczyć się o osoby chore i starsze i zapewnić im przybycie kapłana z olejami świętymi oraz posługą spowiedzi świętej i Komunii Świętej do domu, gdyż tego wymaga miłość do bliźniego i troska o jego zbawienie. Nie wolno więc czekać do ostatniej chwili w przypadku, gdy osoba juz od dłuższego czasu ciężko choruje.

 

Zgłaszając osobę chorą lub starszą należy podać jej stan zdrowia oraz stwierdzić, czy może przyjąć Komunię Świętą.

Po przybyciu kapłana do domu należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece oraz wodę święconą i kropidło. wszyscy obecni w domu biorą udział we wspólnej modlitwie za chorego i, jeśli mogą, przyjmują Komunię Świętą w jego intencji (w przypadku braku możliwości przyjmowania Komunii Świętej należy wcześniej się przygotować poprzez spowiedź i zaznaczyć księdzu, ilu domowników przyjmie Najświętszy Sakrament).

parafia bedoń - sakramenty

Kontakt do Parafii Bedoń

Znajdź na Facebooku

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

tel.: 665 801 808

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - facebook

Nr konta Parafii Bedoń

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

41 1240 3028 1111 0000 2824 0176