Parafia Bedoń - adres
Parafia Bedoń - poczta

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - telefon

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

665 801 808

Parafia Bedoń - facebook
Parafia Bedoń - główna

Parafia Bedoń

Duszpasterze

parafia bedoń - duszpasterze
parafia bedoń - duszpasterze

Ksiądz dr Włodzimierz Kujawin, proboszcz

Ksiądz Włodzimierz Kujawin pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Buczku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i przyjął święcenia kapłańskie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia magisterskie z katechetyki oraz studia doktoranckie z teologii. Obecnie jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i wizytatorem katechetycznym Archidiecezji Łódzkiej. Został mianowany na proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Bedoniu 1 lipca 2013 r.

Ksiądz mgr Piotr Górski, wikariusz

Ksiądz Piotr Górski ur. 31 X 1973, Brzeziny. Święcenia 2 VI 2007r., Łódź. Mgr teologii, 16 V 2006, UKSW. Lic. teologii praktycznej, 17 IX 2011, UKSW. Poprzednio pracował m. in. w: Będkowie, Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim, Gałkowie Dużym. Wikariusz w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Bedoniu od 28 VIII 2021r. 

parafia bedoń - duszpasterze

Ksiądz kanonik Marian Mekarski, pomoc duszpasterska

Ksiądz Marian Mękarski pochodzi z parafii Wolbórz. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i przyjął święcenia kapłańskie. W 1996 roku był mianowany proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Bedoniu, gdzie pełnił tę funkcję do 2013 roku. Został odznaczony rokietą i mantoletem, stając się kanonikiem Kapituły Katedralnej. Obecnie przebywa na emeryturze.

Kontakt do Parafii Bedoń

Znajdź na Facebooku

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

tel.: 665 801 808

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - facebook

Nr konta Parafii Bedoń

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

41 1240 3028 1111 0000 2824 0176