41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

Ksiądz Marian Mękarski pochodzi z parafii Wolbórz. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i przyjął święcenia kapłańskie. W 1996 roku był mianowany proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Bedoniu, gdzie pełnił tę funkcję do 2013 roku. Został odznaczony rokietą i mantoletem, stając się kanonikiem Kapituły Katedralnej. Obecnie przebywa na emeryturze.

Ksiądz kanonik Marian Mekarski, pomoc duszpasterska

parafia bedoń - duszpasterze

Ksiądz Rafał Balcerzak pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 2017 roku w łódzkiej Katedrze z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Marka Marczaka. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Bedoniu 30 sierpnia 2017 roku.

Ksiądz mgr Rafał Balcerzak, wikariusz

Ksiądz Włodzimierz Kujawin pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Buczku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i przyjął święcenia kapłańskie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia magisterskie z katechetyki oraz studia doktoranckie z teologii. Obecnie jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i wizytatorem katechetycznym Archidiecezji Łódzkiej. Został mianowany na proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Bedoniu 1 lipca 2013 r.

Ksiądz dr Włodzimierz Kujawin, proboszcz

parafia bedoń - duszpasterze
parafia bedoń - duszpasterze

Duszpasterze

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres