41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres

III Zakon Świeckich Świętego Franciszka w Parafii Bedoń - Spotkania:

 

IV sobota miesiąca, godz. 14.00

 

Email: matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Kliknij i zadzwoń:                            - Ksiądz Opiekun

 

Opiekę duchową sprawuje KSIĄDZ PROBOSZCZ WŁODZIMIERZ KUJAWIN

III Zakon Świeckich Świętego Franciszka

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii Bedoń została założona 2 grudnia 1937 roku. Erygowana została natomiast 17 grudnia 2003 roku i należy do Prowincji Warszawskiej. Prowincjałem jest brat Grzegorz Bartoszewski., Siostrą Przełożoną we Wspólnocie Parafii Bedoń jest Anna Szczur.

Wspólnota w Parafii Matki Bożej Królowej Polski liczy obecnie 26 braci i sióstr. Opiekę duchową sprawuje Ksiądz Włodzimierz Kujawin, proboszcz. Spotkania braterskie odbywają się w każdą IV sobotę miesiąca. W czasie spotkań Wspólnota odmawia modlitwy opracowane przez Zespół ds. Formacyjnych na każdy Rok Rady Narodowej FZŚ i zatwierdzone do formacji ciągłej. Ma to na celu ubogacić dar powołania, pogłębić duchowość oraz poszerzyć wiedzę jak żyć w Bożej miłosci, w wierze i nadziei w stanie świeckim.

Odmawiając Liturgię godzin, Różaniec Święty, Koronkę do Bożego Miłosierdzia Członkowie Wspólnoty oddają cześć Bogu Najwyższemu. Zwykle modlitwy są odmawiane w szczególnych intencjach, np. za Ojca Świętego, za Asystentów, za Opiekuna, za rodziny, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za chorych i za zmarłych ze Wspólnoty i z rodzin jej Członków.

III Zakon św. Franciszka nie zapomina też o swoich kapłanach z parafii, ofiarując za nich Mszę Świętą z okazji imienin lub rocznicy święceń kapłańskich. Wspólnota organizuje spotkania m. in. opłatkowe. Wszyscy łączą się nie tylko w radości, ale i w smutku, zwłaszcza podczas pogrzebów zmarłych braci i sióstr lub kogoś z ich rodzin. Za zmarłego brata lub siostrę Zakon zamawia trzy Msze Święte. Zakon prenumeruje także Głosy Świętego Franciszka. Corocznie wszyscy biorą udział w Rekolekcjach i pielgrzymkach. Natomiast w każdy I piątek ofiarują Msze Święte w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Wszystkich odważnych i odczytujących głos powołania do stanu świeckiego i formacji w III Zakonie serdecznie zapraszamy do naszej Wspólnoty. Pokój i Dobro!

STATUT

REGUŁA I ŻYCIE

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij obok, aby przeczytać STATUT BRATERSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE
parafia bedoń - zakon św. Franciszka
parafia bedoń - zakon św. Franciszka
Aby dowiedzieć się, jaką regułą kierują się świeccy Franciszkanie, wystarczy kliknąć obok, aby poznać 
REGUŁĘ I ŻYCIE FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH
parafia bedoń - zakon św. Franciszka
ZASADY PRZYJĘCIA
Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.
Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.
Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:
formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy, formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,
przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta).
Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.
Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej, który powinien trwać przez całe życie. Bracia i Siostry są odpowiedzialni za własną formację, aby rozwijać powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez serdeczność modlitwę i przykład (KG FZŚ 37,3)

Wszelkie informacje znajdują się tutaj: http://www.franciszkanie.net/duchowosc/iii-zakon/
parafia bedoń - zakon św. Franciszka

665 801 808