To jeden z ruchów odnowy Kościoła, który powstał w Polsce, a jego założycielem był Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki. Ruch gromadzi wiernych różnego wieku: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również osoby duchowne i życia konsekrowanego. Jedną z głównych gałęzi jest Domowy Kościół, który zrzesza całe rodziny (małżeństwa z dziećmi). Ruch ma za zadanie kształtować wiernych do pogłębionego i świadomego wyznawania wiary, poznania liturgii Kościoła oraz do posługiwania w lokalnym Kościele.

 

Znakiem Ruchu Światło-Życie są greckie litery: ΦΩΣ ΖΩΗ (gr. FOS ZOE), które oznaczają kolejno światło i życie, krzyżujące się na literze omega, która jest tu symbolem Ducha Świętego (omega kończy grecki alfabet, więc Duch Święty jest Tym, Który jest wszystkim).

 

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa” (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”. Jest ona związana z posługą na rzecz Kościoła i ruchu. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie dla każdego człowieka.

 

Nieodłącznie z tym ruchem wiąże się Krucjata Wyzwolenia Człowieka, polegająca na: powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych, nieczęstowania alkoholem, niewydawania pieniędzy na alkohol, powstrzymywaniu się i przeciwdziałaniu wszystkiemu, co prowadzi do zniewolenia człowieka, a także na modlitwie za osoby uzależnione. Wszystko to należy rozumieć jako sposób walki z problemem alkoholowym w Polsce.

 

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:

 

  • metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, polegająca na tym, że szuka się światła w Słowie Bożym, by wprowadzić je w swoje życie;
  • oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

 

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady „życie z życia” (tylko osoba, która sama żyje dojrzałą wiarą, może ją przekazywać innym) i zasady organicznego wzrostu.

 

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła: małe grupy, do których należą uczestnicy ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność, spotykając się na Dniach Wspólnoty.

 

W ramach struktury można podzielić Ruch także na kilka gałęzi:

 

Domowy Kościół (małżeńska gałąź Ruchu),

wspólnoty młodzieżowe (najczęściej one właśnie potocznie są nazywane oazą),

Dzieci Boże (dzieci ze szkół podstawowych).

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

 

Kapłani spełniają rolę moderatorów lub opiekunów (w wypadku nie przynależności do Ruchu), a nienależący do stanu duchownego – świeckich odpowiedzialnych i animatorów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

 

Zapraszamy więc wszystkich chętnych, aby formować swoje człowieczeństwo w czasie spotkań w Parafii Bedoń. Obecnie kilkunastoosobowa grupa uczestniczy w regularnych spotkaniach pod przewodnictwem Księdza Rafała Balcerzaka, wikariusza i animatorów oraz wyjeżdża na wakacyjne oazy. Naszym Pragnieniem jest, aby jak największa liczba wiernych chciała uczestniczyć w naszej wspólnej formacji.

Spotkania: piątki, po drugiej Mszy Świętej wieczornej

Email: kontakt@parafiabedon24.pl

Ruch Światło-Życie

Parafia Bedoń - adres
Parafia Bedoń - poczta

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - telefon

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

665 801 808

Parafia Bedoń - facebook
Parafia Bedoń - główna

Parafia Bedoń

Kontakt do Parafii Bedoń

Znajdź na Facebooku

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

tel.: 665 801 808

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - facebook

Nr konta Parafii Bedoń

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

41 1240 3028 1111 0000 2824 0176