664 239 925

parafia bedoń

Być chrześcijaninem to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa, posłanego przez Ojca, nauczającego i posyłającego swojego Ducha, który po wieczne czasy odnawia oblicze ziemi. Być chrześcijaninem to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa, który aż do drugiego swojego przyjścia zbiera ze wszystkich krańców ziemi ludzi odpowiadających Jego Ewangelii i łasce. Od każdego ucznia Jezus wymagał tylko jednego: by Go naśladował. Być uczniem oznacza więc naśladować swojego Nauczyciela, by obserwujący poganie mogli zauważyć związek miedzy uczniem, a Nauczycielem.

Na samym początku Chrystus wezwał swoich uczniów: Pójdź za mną. Pragnął, aby odpowiedzieli na to wezwanie poprzez naśladowanie Jego słów i czynów. Następnie Jezus rozpoczął proces formacji. Powołany do grona uczniów został więc włączony do wspólnoty uczniów. Ta wspólnota jest zawsze razem, jest przy swoim Panu, wsłuchuje się w Jego słowo i zapatrzona jest w Jego czyny. Dopiero wyrastając ze Wspólnoty można wyjść z niej i ewangelizować oraz zawsze do niej się powraca ku umocnieniu ducha.

Celem Wspólnoty Uczniów Chrystusa jest to, aby w pełni stać się uczniem Chrystusa w tej konkretnej sytuacji życiowej, w której się znajduję.

Wspólnota uczniów Chrystusa może powstać wyłącznie w drodze, to znaczy każdy we Wspólnocie musi zgodzić się na tę wspólna drogę. Dokładnie taki też był początek drogi uczniów Chrystusa. Początkiem Wspólnoty nie jest więc wspólna doktryna, status, regulamin itd., ale wkroczenie na tę drogę pójścia za Chrystusem.

Droga te jest całym pasem doświadczeń. Chrystus formował uczniów przez trzy lata, ale ich droga trwała do końca życia. Musi więc to być droga, która od początku ma wskazany konkretny swój cel. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć konkretnych zdarzeń, szczegółowych doświadczeń, ale cel mimo wszystko ma pozostać ten sam. Celem drogi uczniów Chrystusa jest sam Chrystus. Zgadzając się na pójcie za Chrystusem trzeba liczyć się z tym, że jest to decyzja jedna i na całe życie, nieodwracalna. Nieodwracalność dotyczy przede wszystkim relacji: ja i Chrystus, ale dotyczy też samej zgody wyrażonej w wolności. Jako przykład takiej drogi jest małżeństwo, czyli wspólnota dwojga osób, która rozpoczyna się od obustronnej zgody oraz trwa do końca życia.

Kolejnym krokiem w stworzeniu Wspólnoty jest przyjaźń, to znaczy przyjęcie każdego, zaakceptowanie go i miłość chrześcijańska do bliźniego. Dopiero w dalszej kolejności jest przyjmowanie pewnych zasad, które wynikają z tradycji, czy ustaleń Kościoła.

Odwracanie wyżej wymienionego porządku Wspólnoty jest błędem, ale dalszym nieporozumieniem jest też szukanie Wspólnoty idealnej. To pokusa, której łatwo ulec, że Wspólnota odznacza się bezbłędnością. Takiej Wspólnoty nie ma, oprócz jednej Wspólnoty Trójcy Przenajświętszej. Ludzkie wspólnoty są niedoskonałe, więc kierując się ideałem można szybko popaść w rozczarowanie. Oczywiście należy dążyć do doskonałości, ale póki co, ludzie i tak pozostaną niedoskonali. Najważniejsze jest więc wzajemna miłość bliźniego, która zawsze powinna być przedmiotem dążeń członków Wspólnoty. Powinni oni podejmować nieraz wysiłek na rzecz Wspólnoty i czuć się za nią współodpowiedzialni, łączyć się w radościach, we wspólnym cierpieniu, we wspólnym znoszeniu krzyża.


Parafia Bedoń zrzesza kilkunastu Członków Uczniów Chrystusa.

Opiekunem duchowym jest obecnie Ksiądz Rafał Balcerzak, wikariusz.

Animatorami Grupy są: pani Dorota Wawrzynosek oraz pani Janina Pytkowska.


UWAGA! Obecnie spotkania zostały wznowione i czekamy na nowych chętnych chcących zostać Uczniami Chrystusa. Zostaną wprowadzone nowe zasady funkcjonowania grupy. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys spotkań, który oczywiście może ulec korekcie.


Cykl jednego spotkania trwa pięć tygodni. Spotykamy się jeden raz w tygodniu i przez cztery spotkania przechodzimy formację, a piątego tygodnia wypełniamy swoje działania misyjne w domach, miejscach pracy itd.


Przynajmniej jeden raz w roku Uczniowie Chrystusa udają się na wspólne rekolekcje wyjazdowe, czy dzień skupienia. Obowiązkiem jest także uczestnictwo w każdym spotkaniu formacyjnym oraz ofiarować prywatną modlitwę za cały Kościół, a szczególnie za Parafię Bedoń.

Grupa Uczniów Chrystusa - Spotkania:

 

poniedziałki, po wieczornej Mszy Świętej, godz. 18:00 lub 19:00

 

Email: matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Kliknij i zadzwoń:                            - Ksiądz Opiekun

 

Opiekę duchową sprawuje KSIĄDZ WIKARIUSZ RAFAŁ BALCERZAK

Uczniowie Chrystusa

Parafia Bedoń - adres
Parafia Bedoń - poczta

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - telefon

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

665 801 808

Parafia Bedoń - facebook
Parafia Bedoń - główna

Parafia Bedoń

Kontakt do Parafii Bedoń

Znajdź na Facebooku

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

tel.: 665 801 808

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - facebook

Nr konta Parafii Bedoń

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

41 1240 3028 1111 0000 2824 0176