41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

Hasło Tygodnia: "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie owoc obfity."

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

 

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Przyjmując wybranie
  • Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
  • Dzień 3: Formując jedno ciało
  • Dzień 4: Modląc się wspólnie
  • Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
  • Dzień 6: Przyjmując innych
  • Dzień 7: Wzrastając w jedności
  • Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

 

Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Decyzje o jego przebiegu w poszczególnych regionach są podejmowane lokalnie.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

 

 

 

 

Słuszność modlitwy ekumenicznej

Kościół Rzymskokatolicki naucza, iż każdy wierzący w Chrystusa i będący ważnie ochrzczony jest słusznie nazywany chrześcijaninem. W myśl prawdy o dziecięctwie Bożym, wszak każdy stworzony nim jest, a jeszcze bardziej przyjmuje tę godność w sakramencie chrztu świętego - wszyscy ludzie zmierzają do zbawienia. Najprostszą drogą ku życiu wiecznemu jest nawrócenie, tzn. przyjęcie chrztu świętego, a wraz z nim świętej wiary katolickiej. Niemniej jednak osąd nad każdym człowiekiem należy zawsze do Boga, który ma do niego pełne prawo, gdyż jest Jego własnością. Modlitwa ekumeniczna ma przede wszystkim na celu nawrócenie wszystkich do jednej Owczarni, w której panuje Jeden Pasterz- Chrystus Pan. Jedną z dróg ku pojednaniu i nawróceniu jest poszukiwanie wspólnych elementów różnych Kościołów chrześcijańskich, jak i innych wspólnot religijnych, których wyznawcy szczerze poszukują prawdy. Modlitwa nasza ma więc pomóc im odnaleźć jedyną Prawdę w Słowie, które stało się ciałem. Błędem jest natomiast rozumieć mnogość kościołów, czy związków religijnych jako tzw. "jedność w różnorodności" - Kościół jest tylko jeden (jeden, święty, powszechny i apostolski), bo też jest jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. Niemożliwa jest więc akceptacja błędów wiary lub jej brak, niemożliwa jest akceptacja błędnego rozumienia świętej liturgii i jej znaków, jak i niemożliwa jest akceptacja indywidualnego, własnego, a co za tym idzie także pysznego rozumienia Kościoła. Kościół został założony przez Chrystusa i jest ciągle ten sam- Chrystusowy, niezmienny na wieki.

 

17 stycznia 2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

parafia bedoń - święcenia 2020

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres