41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2020

 

Duszpasterstwo katechetyczne:
Przez ponad pół roku szkolnego 2019/20 uczniowie klas trzecich przygotowywali się w szkołach i w parafii do I komunii św. Dla tych dzieci i ich rodziców, którzy wyrazili łączność ze swoją parafią - na salce odbywała się systematyczna katecheza i formacja, która ma miejsce raz w miesiącu po mszy o godz. 10.00. Sama uroczystość komunijna dla ponad 40 dzieci miała odbyć się jak zwykle w drugą niedzielę maja. Kiedy wprowadzono ograniczenia komunię w 4 grupach przeprowadziliśmy w okresie Bożego Ciała i w drugą niedzielę września. Pani katechetka miała więcej pracy, ale szczęśliwie dzieci przyjęły Pana Jezusa. Nowa grupa komunijna jest w tym roku także liczna. Dzieci komunijne brały udział w niedzielnych mszach św., w nabożeństwach różańcowych, mniej w roratach.

Późno w tym roku, bo dopiero 16 października ks. bp Marek Marczak udzielił 68 osobowej grupie uczniów klas VIII oraz I średniej sakramentu bierzmowania. Zgodnie z zaleceniem Kurii sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania, a nie uczęszczania do szkoły i sukcesywnie ma objąć klasy VII, VIII oraz I szkoły średniej. Dlatego i w tym roku i kolejnych będzie odbywać się formacja do dojrzałości chrześcijańskiej w naszym kościele, pod kierunkiem ks. wikariusza.

 

Bardzo trudny był dla duchowo okres Wielkiego Postu. Nie mieliśmy możliwości gromadzić się na nabożeństwach Drogi krzyżowej, Gorzkich Żali. Nie było Rekolekcji Wielkopostnych. Triduum paschalne i Święta Wielkanocne, w które zazwyczaj tyle osób się angażowało teraz trzeba było przeżyć w opustoszałym kościele.

Sporym wydarzeniem w parafii są doroczne odpusty - zwłaszcza ten tytularny na 3.Maja – MB. Królowej Polski. W tym roku nie zapraszaliśmy gości zewnętrznych na majowy odpust. W sierpniu byliśmy odważniejsi. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. dr Eugeniusz Gieparda dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Łódzkiej.

Piękną uroczystością, a zarazem swego rodzaju manifestacją naszej wiary jest Uroczystość Bożego Ciała, która w tym roku przypadła 11 czerwca. Procesja wyszła tylko na teren cmentarza przykościelnego, było nas mniej, ale i tak było pięknie - dziękujemy tym , którzy w organizacji Bożego Ciała wzięli czynny udział.

 

W wakacje nie mogliśmy organizować półkolonii dla dzieci Ks. Rafał zorganizował w sierpniu tygodniową stacjonarną wakacyjną oazę dla młodzieży na miejscu.

W tym roku swoją miłość, wierność, uczciwość małżeńską wyznało sobie przed tym ołtarzem 20 par. Jest to wskaźnik o wiele mniejszy w stosunku do roku ubiegłego. Kilka ślubów zostało z wiadomych powodów przełożonych.

Przez cały rok ochrzczonych zostało 77 dzieci – jest to sporo mniej niż w ubiegłym roku. Natomiast do wieczności odeszło 100 osób – podobnie jak w minionym.

Regularnie każdego miesiąca odbywały się odwiedziny chorych. Obecnie stała lista chorych obejmuje ponad 40 osób. Zachęcamy wszystkich, którzy mają w domu obłożnie chorych, aby umożliwić im raz w miesiącu możliwość komunii, sakramentu spowiedzi.

W tym roku nie zostało przeprowadzone liczenie wiernych obecnych na mszach św. i przystępujących do komunii. Oficjalnie miało nas być w kościele na mszy 1 osoba na 15 metrów kw. Ale było trochę więcej. Wiele osób skorzystało z udzielonej dyspensy od niedzielnych i świątecznych eucharystii, ale wielu zatęskniło i wróciło do świątyni. Dziękujemy.

 

W mijającym roku w naszej parafii gruntowna odnowa życia duchowego była możliwa poprzez czynne uczestnictwo w adoracjach, różańcu do granic nieba, rekolekcjach: Oddanie 33, które przeprowadził ks. Rafał.

Wiele osób wzięło udział w rowerowej pielgrzymce na Jasną górę. Pamiętamy, że piesza była dla rotujących uczestników, bardzo ograniczona. Po raz piąty udaliśmy się z pielgrzymką rowerową na Jasną Górę. Pomysł się spodobał, mamy swoje koszulki, budujemy więzy z Tuszyn Lasem, Łękawą, Krzepczowem. Odbyły się też pielgrzymki pokutne do Lichenia. Inne zostały odwołane.

Dzięki pani prof. Zawiślak i Przybylskiej z Akademii Muzycznej mieliśmy 27 września w parafii piękny koncert muzyki klasycznej: Rivertimini ad fontes przeplatany tekstami Jana Pawła II. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowaliśmy w naszym kościele parafialne dożynki. Wcześniej mieliśmy też udany koncert krakowskiego barda Pawła Orkisza wykonującego utwory  Bułata Okudżawy i Wysockiego. Dobrze układa się też współpraca z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy aktywnie włączają się w życie parafii.

Dziękujemy całej wspólnocie parafialnej za współpracę na polu działalności charytatywnej. Każda propozycja wolontariuszy Caritasu, wigilijne dzieło pomocy dzieciom, tytka miłosierdzia, czy drzewko na święta czy szlachetna paczka, pomoc kościołowi na wschodzie, czy zbieranie artykułów i przygotowanie paczek żywnościowych spotyka się ze szlachetną życzliwością naszych parafian.

Prywatnie miłym wydarzeniem dla proboszcza było zorganizowanie w naszej parafii spotkania kolegów kursowych z racji 32 rocznicy święceń. Adaś Nowak zagrał Mszę łacińską. Księża byli pod wrażeniem naszego kościoła i spotkania.

Raduje naszą wspólnotę spora grupa ministrantów i lektorów, a zwłaszcza fakt, że dwóch młodzieńców z tego grona wstąpiło do Wyższego Seminarium Duchownego i już drugi rok kontynuują swoją formację.

Smucą nas trzy apostazje złożone w naszej parafii w minionym roku duszpasterskim.

 

Administrowanie dobrami parafii:

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to nie możemy odnotować wielu inwestycji w 2020 r.:

  • Wiosną złożyliśmy wniosek do WFOŚ i GW o dofinansowanie zadania „Prace pielęgnacyjne drzewostanu wokół kościoła i w parku parafialnym wraz z wykonaniem nowych nasadzeń” Udało nam się pozyskać dofinansowanie 60 % kosztów projektu. Drzewa zostały przycięte, pozbawione jemioły, pasożytów, suchych gałęzi. Powstały nowe rabaty i alejki w parku.
  • Udało się spłacić projekt ubiegłoroczny związany z Termomodernizacją kościoła.
  • Do kaplicy adoracji wykonano specjalne odlewane w mosiądzu i pozłacane tabernakulum.

Jeśli Pan Bóg pozwoli chcielibyśmy w tym roku wreszcie dokończyć remont i wystrój artystyczny kaplicy adoracji. Prace przedłużają się z przyczyn od nas niezależnych.

Z racji na kończący się rok dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam materialnie i gospodarczo. Dziękuję księżom, pani katechetce, kościelnemu, organiście, zespołowi Caritas, III Zakonowi, Martynkom sprzątającym kościół, Kołu Przyjaciół Radia Maryja, grupie modlitewnej, scholi dziecięcej i młodzieżowej, chórowi, ministrantom, lektorom i animatorom – za aktywne włączanie się w życie naszej parafii.

 

Kończąc to sprawozdanie jako duszpasterze pragniemy podziękować za wszelką okazaną życzliwość, za słowa które budowały, za deklarowaną gotowość obrony świątyni przed wandalizmem.

 

Z okazji nowego 2021 roku, jako duszpasterze składamy najserdeczniejsze życzenia opieki Bożej, Bożego błogosławieństwa a także pokoju serca i pomyślności. Życzmy przede wszystkim zdrowia i zadowolenia. Oby nikt z nas więcej już nie stracił węchu i smaku. Szczęść Boże.

 

 

 

02 stycznia 2021

Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2020

parafia bedoń

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres