41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

Przygotowanie przed Sakramentem Bierzmowania 2020

16 października br. młodzież naszej Parafii przyjmie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Marka Marczaka Sakrament Bierzmowania, zwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Odpowiedzialni za przygotowanie do tego sakramentu uznają, iż młodzież jest na tyle świadoma, że może samemu podjąć decyzję o gotowości do przyjęcia Darów Ducha Świętego i do stania się odważnym świadkiem wiary w Chrystusa w codziennym życiu. Młodzież przygotowywała się poprzez rozwijanie swojego wewnętrznego życia duchowego na modlitwie liturgicznej i prywatnej oraz uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez Księdza Wikariusza oraz przygotowanych Animatorów naszej Parafii. Na dwa dni przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania młodzież uczestniczy w małych Rekolekcjach, które rozpoczęły się od obrzędu Przyjęcia Znaku Krzyża i Ewangelii.

 

Uczestnicy liturgii, zgromadzeni w naszej świątyni wysłuchali słowa Bożego z Księgi Liczb o sporządzeniu przez Mojżesza węża z brązu, który miał uchronić od śmierci tych, którzy zostali ukąszeni przez węże. Zostały one zesłane na ludzi przez Boga jako kara za ich niedowiarstwo i szemranie przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Skruszały lud prosił Mojżesza, by ten wstawił się za nimi u Boga i przebłagał Go, prosząc o ratunek. Litościwy Bóg po raz kolejny zgodził się uratować swoich ludzi i obiecał, że każdy ukąszony, jeśli z wiarą spojrzy na węża sporządzonego przez Mojżesza, zostanie przy życiu. Wydarzenie to było zapowiedzią Meki i Śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Ewangelia uczy nas: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego". Każde więc spojrzenie z wiarą na Krzyż, na którym "wywyższono Syna Człowieczego" jest ratunkiem dla człowieka, gdyż z Krzyża Chrystusa płynie dla nas ZBAWIENIE, czyli życie wieczne. Od Śmierci Chrystusa krzyż nie jest już znakiem hańby, męczeństwa, przegranej, śmierci, ciężaru, złego losu, itd., ale stał się znakiem zbawienia, życia, jest bramą do nieba. Krzyż to ołtarz, na którym dokonała się doskonała Ofiara dla Boga. Krzyż to początek Kościoła i sakramentów. Nabożeństwo miało więc na celu uświadomienie, iż krzyż nie jest wyłącznie jakimś symbolem religijnym, ale znakiem NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI Boga do człowieka.

 

Wiele słyszy się o wyrzucaniu krzyży z przestrzeni publicznej, niektórzy noszą go na szyi jako ozdoba lub traktują jako wisiorek przynoszący szczęście, amulet. Pozytywne jest to, że krzyż jest traktowany przynajmniej jako symbol religijny i budzi w niektórych ostry sprzeciw. Jednak trzeba wiedzieć, że dla osoby wierzącej to nie tylko symbol, ale całe ŻYCIE.

 

Obrzęd przyjęcia Znaku Krzyża wyglądał następująco:

Każdy z Kandydatów przy zapalonej od Paschału świecy wyznał swoją wiarę i przyjął Chrystusa Ukrzyżowanego jako swojego Pana i Nauczyciela. Następnie podszedł do kapłana, który wypowiadał następujące słowa:

+ Przyjmij krzyż na czole, aby stał się twoim znakiem zwycięstwa, ucz się poznawać Chrystusa i Go naśladować.

+ Przyjmij krzyż na uszach, abyś usłyszał glos Pana.

+ Przyjmij krzyż na oczach, abyś ujrzał jasność Boga.

+ Przyjmij krzyż na ustach, abyś odpowiedział na słowo Boże.

+ Przyjmij krzyż na piersiach, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w twoim sercu.

+ Przyjmij krzyż na barkach, abyś udźwignął słodkie brzemię Chrystusa.

Amen.

Słowa te zostały zaczerpnięte z obrzędów katechumenatu.

 

Następnie każdy otrzymał krzyż z egzorcyzmem św. Benedykta do codziennego noszenia.

A skoro Krzyż to ŻYCIE, a życie to także Ewangelia, to każdy otrzymał Księgę Pisma Świętego Nowego Testamentu, aby poprzez lekturę lepiej poznał miłość Boga i wierniej Go naśladował.

 

Zachęcamy Kandydatów, aby powracali do tych słów, które zostały nad nimi wypowiedziane podczas Obrzędu i ciągle na nowo przyjmowali swój codzienny krzyż, by być wiernym słowom Chrystusa: "Każdy, kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje".

 

Kolejne nabożeństwo (15 października o godz. 18.00) to Adoracja Najświętszego Sakramentu wraz ze spowiedzią świętą i możliwością modlitwy wstawienniczej, w której posługiwać będą dwie nasze Parafianki. Zachęcamy Kandydatów do przeprowadzenia bardzo szczegółowego rachunku sumienia i spisania swoich grzechów na kartce. Następnie po odbytej spowiedzi można tę kartkę spalić przed ołtarzem w przygotowanej misie na znak zniszczenia grzechów i pokonania ich przez Ogień Bożej Miłości. Do wspólnej Adoracji i modlitwy za młodzież zapraszamy wszystkich, natomiast do sakramentu pokuty i pojednania zapraszamy świadków bierzmowania, Rodziców i bliskich Kandydatów, aby przyjęta Komunia Święta w piątek podczas Mszy Świętej i jej Ofiara była jeszcze doskonalsza i owocniejsza.

 

14 października 2020

Przyjęcie Znaku Krzyża 
i Ewangelii

parafia bedoń

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres