41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

30 maja 2020

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres
parafia bedoń

Nabożeństwo Majowe

Maj to miesiąc w Polsce poświęcony Matce Najświętszej. Każdego dnia we wszystkich kościoła, kaplicach i przydrożnych kapliczkach gromadzą się wierni, by śpiewać Litanię Loretańską oraz tradycyjną Pieśń Chwalcie łąki umajone. Litaniea Lauretanae - to katolicka litania, czyli medytacyjna powtarzająca się modlitwa ku czci Matki Bożej. 

Ile jest tych Matek Boskich - takie pytanie zadał uczeń na katechezie, który przez niewiedzę nie rozumiał, że chodzi o jedną Osobę, określaną tak wieloma tytułami. Dziś rozpoczynamy najpiękniejszy miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Wielu zarzuca katolikom nadmierną pobożność i kult do Matki Bożej, Aniołów i Świętych podkreślając, że wszelka cześć należy się wyłącznie Bogu. Katolik ma całe swoje życie wielbić i czcić Jedynego Boga, ale wydaje się to niemożliwe, aby nie prosić o opiekę i wstawiennictwo Świętych, skoro często prosimy o to innych ludzi, którzy żyją na ziemi. Mówimy do nich: Pomódl się za mnie, a więc są naszymi orędownikami. Tym bardziej należy prosić o orędownictwo Świętych, których modlitwa jest jeszcze doskonalsza, niż ta ziemska. Najświętsza Maryja Panna jako pierwsza osiągnęła pełnie zbawienia, najdoskonalej przyjęła Boże Słowo, stała się Matką Boga, a Bóg z wysokości krzyża oddał Ją nam, jako Matkę wszystkich ludzi. Oddając cześć Maryi nie umniejszamy czci należnej Bogu, a wręcz przeciwnie, wielbimy Go i dziękujemy, że dał nam takie wspaniałe przykłady świętego życia na ziemi. Od dziś w Polsce codziennie śpiewamy Litanię do Matki Bożej, zwaną Loretańską. Postaramy się codziennie przez cały miesiąc rozważać kolejne wezwania litanijne, aby lepiej poznać i zrozumieć prawdziwość wszelkich czcigodnych tytułów nadawanych Matce Bożej.

Litania Loretańska swoją nazwę wzięła od Włoskiego miasteczka Loretto, gdzie według tradycji Domek Maryi z Nazaretu został w cudowny sposób przeniesiony przez Aniołów. Powstawała ona przez wiele wieków. Swoją ostateczną formę liturgiczną otrzymała dzięki papieżowi Sykstusowi V w 1587 roku. Następnie Kościół dokładał systematycznie nowe wezwania dotyczące Niepokalanego Poczęcia, Wniebowzięcia, różańca i pokoju.

 

 
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo,             módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko Miłosierdzia
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca świętego
Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 
 
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
 
Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania dzieli się na trzy części:

1) Wstęp - apel do Trójcy Przenajświętszej, zwłaszcza do Chrystusa, Pośrednika między Bogiem, a ludźmi.

2) Wezwania ku Maryi, przywołujące Jej szczególne cechy i zadania.

3) Zakończenie - apel do Chrystusa, Baranka Bożego.

parafia bedoń