41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

02 czerwca 2020

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres
parafia bedoń

MSZA ŚWIĘTA

Sakrament Eucharystii jest tak bardzo rozbudowany i bogaty w wiele obrzędów, znaków i gestów liturgicznych, że rozdział ten podzielony jest na podrozdziały, aby dokładnie przedstawić budowę Mszy Świętej.

Msza Święta – to sformułowanie, które określa liturgię sakramentu Eucharystii, pisane zawsze wielkimi literami i całymi słowami, nie wolno napisać np. Msza św.

 

Liturgia – to wspólne dzieło. W starożytnej Grecji liturgią nazywano np. przedstawienie teatralne, w które była zaangażowana prawie cała społeczność.
Dlatego liturgia sama w sobie nie jest modlitwą, a wspólnym dziełem. Pomodlić się można samemu w domu i nie trzeba wychodzić do kościoła. Dlatego Msza Święta jest tak ważna, ważniejsza od prywatnej modlitwy, bo jest dziełem wszystkich razem. Dziełem osób, które mogą się nawet wzajemnie nie znać lub
nie lubić. Ale tego chce Bóg, byśmy mimo wszystko gromadzili się razem. Ktoś może zarzucić, że do kościoła to chodzą obłudnicy, składają ręce do modlitwy
na Mszy Świętej, a potem grzeszą. Ale właśnie to jest piękne we Mszy Świętej, że może w niej uczestniczyć każdy, dorosły, dziecko, święty i grzesznik,
bo i Jezus spotykał się na wspólnych ucztach z celnikami i grzesznikami.

 

W naszej Parafii są sprawowane Msze Święte codziennie, każda jest szczególnym spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii.

Msze Święte niedzielne są najczęściej uczęszczane w następującym porządku:

godz. 8:00 - z udziałem dorosłych

godz. 10:00 - z udziałem rodzin z dziećmi

godz. 11:00 - Suma parafialna

godz. 17:00 lub 18:00 - z udziałem młodzieży

parafia bedoń