Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 30,24 kWp przyłączonej do sieci budynku Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski
w Bedoniu Przykościelnym.

Wartość ogólna zadania:       191 265,- zł brutto

Wysokość dofinansowania:    114 750,- zł 

 

Dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w formie: dotacji

 

 

parafia bedoń

 

 

Z uwagi na znaczne zużycie i koszty energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Parafii planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarczego o mocy 30,24 KWp.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  • dokumentacja projektowa inwestycji wraz z uzgodnieniami;
  • montaż konstrukcji instalacyjnej do montażu paneli pv na dachu budynku gospodarczego;
  • montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 112 szt.;
  • montaż infrastruktury towarzyszącej: inwerterów, rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia itp.;
  • wykonanie połączenia energetycznego dachu budynku gospodarczego z budynkiem kościoła;
  • zainstalowanie optymalizatorów;
  • przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego;
  • opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

 

Instalacja pv zostanie zamontowana na dachu budynku kaplicy.

instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną,

a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się

do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.

Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Parafii.

 

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

01 sierpnia 2017

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

parafia bedoń

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

kontakt@parafiabedon24.pl

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres

41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń