41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

30 maja 2020

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres
parafia bedoń

24-godzinne Nabożeństwo

Stało się to już naszą nową tradycją, aby przeżyć parafialny Dzień Skupienia, który trwa całą dobę. U progu Wielkiego Postu, w drugim jego tygodniu

z piątku na sobotę trwa nieprzerwana Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wielu chętnie przychodzi do świątyni na Adorację mimo bardzo późnych godzin. Wyznacza się poszczególne ulice, czy wioski, albo też grupy parafialne na godzinne dyżury modlitewne w świątyni. Dzięki temu mamy pewność, że zawsze ktoś czuwa przy Panu Jezusie, ale w każdej porze każdy może przyjść.

Oprócz ciągłej, całodobowej Adoracji trwają też inne Nabożeństwa, jak np. Adoracja Krzyża, Namiot Spotkania, Godzinki do Matki Bożej Bolesnej, Jutrznia, Anioł Pański, Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia i inne.

parafia bedoń